Tips & Tricks

De btw-verlaging tot 6% op nieuwbouw, slopen en heropbouw is een feit

Voor nieuwbouw daalt het normaal btw-tarief van 21% naar 6% voor de bouw of de aankoop van een woning. De belastingplichtige moet de woning hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning waar hij gedomicilieerd is, gebruiken. De verlaging geldt op een beperkte schijf van facturen, die opgemaakt zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009, voor een totaalbedrag van maximum 50.000 euro, exclusief btw. Hierdoor kan je van 7.500 euro voordeel genieten.

In bijlage bezorgen we U een overzicht van alle geldende btw-verlagingen tot 6% :

·       Tarief van 6% voor nieuwbouw op maximaal 50.000 euro

·       Slopen – heropbouw kan ook aan 6 % btw

·       Renovatiewerken kunnen nog steeds aan 6 % btw

·       Sociale woningbouw ook aan 6% btw


Download PDF

nieuwe termijnen ivm met belastingcontrole en bewaarplicht

Zoals iedereen wel weet wordt de bewaartermijn voor boekhoudkundige documenten bij wet vastgelegd op 10 jaar. Dit vormt niet alleen een zware formaliteit maar brengt ook heel wat kosten met zich mee. Recent werd de aanslag- controletermijn en bewaartermijn gewijzigd naar 7 jaar.


Download PDF

Vlaamse jobkorting: korting op de personenbelasting

Sinds 2007 geeft de Vlaamse Regering een korting op de personenbelasting aan werkenden die in het Vlaams Gewest wonen. Deze korting was in 2007 en 2008 beperkt tot werkenden met een activiteitsinkomen van 22.000 euro of lager. De korting werd toen maandelijks verrekend via de bedrijfsvoorheffing.

In 2009 krijgt iedereen die een beroepsinkomen heeft en in het Vlaams Gewest woont een jaarlijks belastingvoordeel of korting op de personenbelasting:

 • 250 euro voor wie meer dan 22.000 euro activiteitsinkomen heeft

 • 300 euro voor wie een activiteitsinkomen heeft tussen 5.500 en 22.000 euro

  Deze korting wordt in de loop van februari 2009 in één keer betaald bij het loon of salaris van februari.


 • Lees meer:
  Vlaamse jobkorting: korting op de personenbelasting

  Download PDF

  Studentenjobs

  Al tientallen jaren proberen studenten wat bij te verdienen tijdens de zomermaanden. En zo'n studentencontracten kunnen best aantrekkelijk zijn. Want wie niet al te zwaar overdrijft, krijgt nagenoeg het volledige studentenloon netto in handen.

  Lees meer:
  Studentenarbeid en kinderbijslag

  Download PDF

  Vruchtgebruik : wordt misschien belastbaar

  Veel bedrijfsleiders zijn voorstanders van dergelijk vruchtgebruik omdat ze ‘zoals de eigenaar zelf’ genot hebben van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft.

  Is dat zo verwonderlijk? De verhuur van gebouwen aan een bedrijf wordt belast terwijl dezelfde ruimtes die in vruchtgebruik zijn gegeven aan elke vorm van belasting ontsnappen. Dirk Van der Maelen heeft nu een wetsvoorstel ingediend. Hij wil fiscale vruchtgebruikconstructies belastbaar maken.


  Download PDF
  < vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >