Tips & Tricks

Enkele tips om minder belastingen te betalen


Download PDF

Wijziging aftrekbaar autokosten vanaf 01 april 2007

Tot voor 1 april 2007 waren de autokosten voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen aftrekbaar voor 75%, met uitzondering van de financieringskosten, brandstofkosten en kosten van een mobilofoon en GPS dewelke voor 100% Aftrekbaar zijn en in de toekomst ook blijven.

Voortaan zijn deze autokosten niet langer aftrekbaar voor 75%, maar varieert de aftrekbaarheid in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. De aftrekbaarheid wordt weergegeven in bijgevoegde tabel.


Download PDF

Eindejaarsverrichtingen: dividenduitkering of loonsverhoging

Iedereen streeft naar de minst belast weg. De overtollige liquiditeiten kan men op verschillende manier uit de vennootschap onttrekken. In bijlage analyseren we een dividenduitkering of loonsverhoging.
Download PDF

Fiscale aftrekbaarheid van motorfiets en -kledij

De kosten van het gebruik van de motorfiets voor het woon-werkverkeer en de beroepsmatige verplaatsingen komen voor hun werkelijke bedrag in aanmerking. We denken daarbij aan verzekeringskosten, verkeersbelasting, brandstof, enz. Het percentage van de aftrekbare kosten dat mag verrekend worden volgt uit de verhouding beroepsgereden kilometers tot het totaal gereden kilometers in het betreffende jaar.
Download PDF

Vakantiekamp voortaan fiscaal aftrekbaar

De minister van Financiën heeft aangekondigd dat ook de kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar van activiteiten die plaatsvinden tijdens de vakantieperiodes aftrekbaar zijn. Het gaat om de jeugdbeweging, de vakantiekampen van ziekenfondsen, de speelpleinwerking...

Download PDF
< vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >