Wat doen we?

Als erkende Accountants- en Belastingconsulenten zijn we een vooraanstaand zelfstandig kantoor in de regio van Aalst en Gent.

Ons kantoor is lid van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB).

Verder is ons kantoor ook erkend als Adviseur voor startende zelfstandigen (eenmanszaken en vennootschappen) bij de Vlaamse Overheid.

Eerste lijnsadvies is steeds gratis.

Met twee vestigingen in de streek tussen Aalst en Gent staan wij letterlijk dicht bij onze klanten. Ons kantoor is een dynamische organisatie, die zich heeft gespecialiseerd in betaalbare, professionele, zakelijke boekhoudkundige en fiscale dienstverlening voor alle zelfstandigen en KMO's.

Vdv Accountants onderscheidt zich van andere professionele kantoren o.m. door :

 • Gratis eerste lijnadvies (volledig vrijblijvend) voor starters
 • Voeren van boekhouding tegen acceptabele tarieven.
 • We zijn gespecialiseerd in Accountancy en Fiscaliteit. Elke klant bekomt steeds een onafhankelijk advies. Als advieskantoor hebben we geen enkele verplichting of binding met firma's die actief zijn in de wereld van bank- / financiewezen, verzekeringen, beleggingen, sociale secretariaten, notarissen, revisoren, ...
 • In tegenstelling tot veel grote kantoren beperken we ons werk niet enkel tot het voeren van de boekhouding. We starten vanuit de boekhouding om te komen tot een GLOBALE fiscale optimalisatie. Elk dossier is specifiek maatwerk en alle adviezen worden persoonlijk door de heer Pieter Devloo met de klant uitgewerkt.

  Hierbij trachten we steeds te zoeken naar de meest fiskale globale optimalisatie op vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, registratie, successie en schenkingsrecht, sociale bijdragen,...
  In veel (grotere) kantoren worden elk van deze materies door diverse personen uitgeoefend en is een dergelijk globaal advies vaak dode letter of onbetaalbaar.

Hoofddoel : belasting besparen in alle takken van de fiscaliteit

Bij het opstellen en nakijken van jaarrekeningen houden wij steeds rekening met de te betalen belasting. Wij streven steven steeds naar de minst belaste weg voor onze klanten. Binnen de krijtlijnen van de wet. We zijn dan ook veel meer dan een louter boekhoudkantoor.

Wij begeleiden de klant bij tal van juridische formaliteiten die een onderneming op vandaag moet nakomen. Een greep uit de meest voorkomende diensten die wij verstrekken :

 • de volledige begeleiding bij het oprichting van eenmanszaken en/of vennootschappen
 • het geven van een (tweede) opinie bij het opzetten van fiscale constructies
 • het voeren van de boekhouding van eenmanszaken, vennootschappen en VZW's.
 • het opmaken van jaarrekeningen (enkelvoudig en geconsolideerd)
 • het geven van advies op fiscaal, boekhoudrechtelijk en vennootschapsrechtelijk vlak
 • het opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners en B.T.W.-aangiftes
 • opmaken van allerlei overeenkomsten zoals huurovereenkomsten, kopen en verkopen van aandelen en handelsfonds, opvolging in familiale ondernemingen, aandeelhoudersovereenkomsten
 • het verdedigen van de klant bij controles uitgevoerd door de fiscus en het opmaken en verdedigen van bezwaarschriften
 • het geven van advies aan collega's met betrekking tot antwoorden op berichten van wijziging, aanslagen van ambtswege en het opmaken van bezwaarschriften
 • gerechtelijke opdrachten als (gerechts)deskundige

Ons kliënteel

Ons kliënteel bestaat uit zowel kleine/middelgrote (eenmanszaken, vrije beroepers, vennootschappen) als grote ondernemingen.
Wij begeleiden ook vzw's bij het voeren van de boekhouding en het opmaken van jaarrekeningen op basis van de nieuwe vzw-wet.