Terug naar het overzicht

Vestiging van een zelfstandige

Dit kan een goede inleiding en leidraad zijn voor mensen die een zaak willen opstarten.

Na het afwegen van de voor- en nadelen van een eenmanszaak en een vennootschap, zou de oprichter in staat moeten zijn hiertussen een keuze te maken.

Vervolgens kan hij van start gaan met het doorlopen van alle oprichtingsformaliteiten.

Na het vervullen van alle verplichtingen, verbonden aan de oprichting van een onderneming, kan worden gestart met de activiteiten in de onderneming.Download PDF