Terug naar het overzicht

XI. BTW

Administratieve verplichtingen BTW-belastingsplichtige

A. AANVRAAG BTW-NUMMER

Alvorens de activiteit te starten moet een BTW-nummer aangevraagd worden. Dit gebeurt met het formulier 604 A dat gratis verkrijgbaar is op ieder BTW-controlekantoor. Elke belastingplichtige die een nieuw BTW-nummer aanvraagt, moet voor een persoonlijk onderhoud op bezoek bij een BTW-ambtenaar die samen met de belastingplichtige de vragenlijst voor de aanvraag overloopt. De ambtenaar moet hierbij vooral onderzoeken of de kandidaat BTW-plichtige een samenhangend activiteitenplan voorlegt.

B. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN IN DE GEWONE BTW-REGELING

 1. Uitreiken of ontvangen van facturen
  Uitzondering : men moet geen factuur uitreiken bij levering aan een particulier.

 2. Bijhouden van de BTW-boekhouding
  De BTW-boekhouding omvat normaal :
  • een inkomend en uitgaand factuurboek;
  • een dagontvangstenboek;
  • een tabel van bedrijfsmiddelen.

 3. Periodiek aangeven van de BTW
  Men moet periodiek een aangifte doen van de belastbare beroepswerkzaamheden en van de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de BTW en van de aftrek.
  Tijdstip van deze aangifte :
  • omzet > 0,5 miljoen euro: maandelijkse aangifte;
   uiterlijk op de 20ste van de maand na de maand waarop de handelingen betrekking hebben;
  • omzet < 0,5 miljoen euro: kwartaalaangifte
   uiterlijk op de 20ste van de maand na het betreffende kwartaal, mits betaling van voorschotten.

 4. Andere verplichtingen :
  • betalen van de belastingen eventueel voorschotten;
  • jaarlijkse listing van verkopen aan Belgische BTW-plichtige afnemers;
  • intra-communautaire listing per kwartaal;
  • bewaren van boeken en stukken;
  • aangifte van wijziging en stopzetting werkzaamheid.
Tegenover deze verplichtingen staat een belangrijk recht, nl. het recht op aftrek van de voorbelasting. Gaat het om een gemengde belastingplichtige dan heeft hij slechts een beperkt recht op aftrek. De uitoefening van dit recht op aftrek kan op twee manieren geschieden : ofwel door toepassing van een algemeen verhoudingsgetal ofwel door toepassing van het werkelijk gebruik.

C. KLEINE ONDERNEMINGEN : GEEN BTW

Kleine ondernemingen moeten geen BTW betalen en ook geen BTW-aangifte indienen. Men heeft te maken met een "kleine onderneming" indien het jaarlijks omzetcijfer lager is dan 5 580 euro.
Zij moeten wel:
 • een aangifte doen van het begin, de wijziging en de stopzetting van de activiteit;
 • op de facturen vermelden : "Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk";
 • een jaarlijkse opgave doen (listing) van de afnemers-belastingplichtigen en van de totale omzet in de vrijstellingsregeling;
 • de facturen nummeren en bewaren;
 • een dagboek van ontvangsten bijhouden (alleen voor verkopers aan particulieren);
 • een tabel van de bedrijfsmiddelen opmaken.