Terug naar het overzicht

V. SPECIFIEKE VERGUNNINGEN

Voor de uitoefening van een aantal beroepen MOETEN speciale vergunningen aangevraagd worden.
Deze lijst is zeer uitgebreid. Alle verplichtingen afzonderlijk nauwkeurig omschrijven is binnen deze beknopte handleiding niet mogelijk. We beperken ons dan ook tot een alfabetische opsomming van de beroepen met verwijzing naar de instantie waar meer gegevens over de speciale vergunning kunnen bekomen worden.

Beroepen met verwijzing naar de instantie waar meer gegevens over de speciale vergunning kunnen bekomen worden.

Aanhangwagens - constructie FOD Mobiliteit en Vervoer
Aardappelen - handel en uitvoer FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Afvalolie - opslag en ophaling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Alarminstallaties FOD Binnenlandse Zaken
Alcoholische dranken - fabricage en verkoop FOD Financiën.Plaatselijk kantoor van Douane en Accijnzen
Apotheker Orde der Apothekers, FOD Volksgezondheid
Autorijscholen FOD Mobiliteit en Vervoer
Bandagisten RIZIV
Beenhouwer - slager FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Beleggingsadviseur Commissie Bank- en Financiewezen
Bestrijdingsmiddelen FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Bewakings- en beveiligingsonderneming FOD Binnenlandse Zaken
Boekhouders Erkenning Beroepsinstituut voor boekhouders
Brand-beveiligingsdeuren Ministerie van Binnenlandse Zaken
Bureau voor arbeidsbemiddeling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Café-uitbating FOD Financiën Plaatselijk kantoor Douane en Accijnzen
Detective FOD Binnenlandse Zaken
Diamant - verkoop van ruwe diamant FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie : Dienst Contingenten en Vergunningen
Dieren - pensions en handel Gemeentebestuur
Eetwaren - fabricage en handel FOD Volksgezondheid
Eieren - broederij,selectie- en vermeerderingsbedrijven FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Fytofarmaceutische producten FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Gas in flessen - verkoop FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Gehoorprothesen RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Geneesmiddelen fabricage, distributie, invoer FOD Volksgezondheid, Farmaceutische Inspectie
Gezins- en bejaardentehuis Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Graangewassen - handel en invoer FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Grensexpeditiekantoren FOD Financiën, Administratie Douane en Accijnzen
Groenten en fruit FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Grondverbeteringsmiddelen FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Hotelexploitatie Toerisme Vlaanderen
Huwelijksbureau Agentschappen, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Incassobureau FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Interimkantoor Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Werkgelegenheid
Kampeerterrein Toerisme Vlaanderen
Kinderopvang Dienst Kind en Gezin
Kinesitherapeut(e) UZK (Unie Zelfstandige Kinesisten)
Logopedist Inschrijvingsnummer RIZIV
Maalderij FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Centrale dienst Contingenten & vergunningen
Melkhandel FOD Sociale Zekerheid, Inspectie grondstoffen
Opticien RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Orthopedist(e) RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Pesticiden en giftige fytofarmaceutische producten FOD Sociale Zekerheid, Inspectie Grondstoffen
Petroleum & brandbare gassen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Adm. voor Economie & werkgelegenheid
Pluimvee - slachterij, opslag bewerking FOD Volksgezondheid, Nationale Dienst voor afzet van Land- en Tuinbouwproducten
Prothesist Inschrijvingsnummer RIZIV, Dienst geneeskundige verzorging
Privébewaking FOD Binnenlandse Zaken, Bewakingsondernemingen
Psycholoog Psychologencommissie
Reisbureau Toerisme Vlaanderen
Restaurant FOD Financiën Plaatselijk kantoor Douane en Accijnzen
Selectiebureau Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Werkgelegenheid
Slager - Spekslager FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Speelzalen FOD Justitie
Tabakswaren FOD Financiën, Administratie van Douane & Accijnzen
Taxidienst Toelating gemeentelijke overheid
Tehuizen voor bejaarden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst Ouderenvoorzieningen
Vastgoedmakelaar Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars
Veevoeders - invoer, fabricage FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Inspectie grondstoffen.
Verpleging RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Vervoer van personen FOD Mobiliteit en Vervoer
Vervoer van goederen

FOD Mobiliteit en Vervoer

Vervoer van dieren

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Vervoer van wapens Het gemeentebestuur van elke gemeente die doorkruist wordt
Verzekeringsmakelaar Controledienst voor Verzekeringen
Vis - bewerking, koeling, verpakking FOD Volksgezondheid
Vlees - slachthuis, opslag, groothandel FOD Volksgezondheid
Voedingsmiddelen - fabricatie, handel FOD Volksgezondheid
Vuurwerk FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Wapens - fabricage, handel Politiediensten
Zaaizaden en pootgoed FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Zuivelproducten FOD Economie, KMO, Middenstand en EnergieVerder is er nog een speciale vergunning nodig voor de ambulante handel. Dit is voor de verkoop op openbare plaatsen of op markten.
Wie met voedingswaren in aanraking komt moet nog een speciale hygiënevergunning hebben.
Sommige activiteiten zijn onderworpen aan een milieuvergunning of een regeling voor verpakkingsafval.
Wie in zijn zaak muziek laat weerklinken moet in orde zijn met SABAM en dient een "billijke vergoeding" te betalen voor de auteursrechten van uitvoerende artiesten.....


Het is onmogelijk om alle bestaande vergunningen op te sommen binnen het bestek van deze website. Voor sommige vergunningen moet ook een ingewikkelde procedure gevolgd worden. Indien u precies wenst te weten welke vergunningen u nodig hebt, vraag dan informatie via onze kantoren.