Terug naar het overzicht

Fiscale aspecten van de overdracht van een handelszaak

Fiscale aspecten van de overdracht van een handelsfonds

BELASTINGHEFFING VAN DE VERKOPER

De verkoper is een rechtspersoon (een vennootschap) :

belasting van de meerwaarde
professionele meerwaardeAlgemeen geldend belastingstarief voor vennootschappen, doch met de mogelijkheid tot een gespreide belastingheffing

De verkoper is een natuurlijke persoon :

belasting van de meerwaarde van de stopzetting van de activiteit
vaste activa16,5%
financiële activa
aandelen en deelnames aan de vennootschap
Immaterieel vast actief- 16,5 % bij stopzetting van de activiteit na de leeftijd van 60 jaar of sterfgeval of gedwongen stopzetting.

- 33% in de andere gevallen (doch met een progressief tarief gekoppeld aan andere inkomsten en als VP hoger is dan de netto belastbare winsten of voordelen van de stopzetting, gerealiseerd gedurende de 4 laatste boekjaren.

Merk op dat als de prijs van het handelsfonds het voorwerp uitmaakt van een gespreide betaling de meerwaarde belast blijft vanaf het moment van de overdracht.


BELASTING VAN DE CESSIONARIS (KOPER)

registratierechten
onroerend goed12,5%
rechten op verpachting0.20 %