Terug naar het overzicht

Starters-bvba (s-bvba) : oprichten van een vennootschap aan 1 euro

Om te vermijden dat Belgische ondernemers naar het buitenland trekken, om er met een vennootschap in het buitenlands recht in België hun activiteit uit te oefenen, werd op 20 oktober 2009 het voorontwerp van de wet van de starters-bvba goedgekeurd door de ministerraad. Het is nu enkel wachten tot deze maatregel effectief verschenen is in het Belgisch Staatsblad alvorens deze nieuwe vennootschapsvorm kan gebruikt worden.

Het oprichten van een s-BVBA kan vanaf 1€.
Om het financieel risico te beperken bij aanvang van de activiteit is slechts 1 euro aan kapitaal vereist.

Tegelijkertijd geniet de starter dezelfde rechten en plichten als iemand die een bvba zou oprichten met een minimaal gestort kapitaal van 6.200 euro.

De oprichtersaansprakelijkheid is ook bij deze vennootschapsvorm 3 jaar en de starter blijft slechts aansprakelijk ten belope van de inbreng.

Na vijf jaar omschakeling naar volwaardige BVBA.
Je kan slechts 5 jaar starter zijn. Als deze periode ten einde loopt moet het kapitaal worden opgetrokken naar 18.550 euro, net zoals de gewone bvba.

Financieel plan moet opgesteld worden door een accountant of boekhouder.
Het is vereist dat het financieel plan wordt opgemaakt door iemand die een cijferberoep uitoefent. Deze maatregel is nodig om vroegtijdige faillissementen te vermijden.

Is deze vennootschapsvorm nu interessant ?

Of het interessant is om te starten met een starters-bvba is afhankelijk van persoon tot persoon. De starters-bvba kan zeer interessant zijn voor iemand die moeilijkheden heeft om geldschieters te vinden.

Er zijn echter ook enkele nadelen aan deze vennootschapsvorm verbonden:
- Beperkte dividenduitkering: er mag maximaal 13% van het gestort kapitaal uitgekeerd worden aan dividenden om van het verlaagd tarief te blijven genieten. Het bedrag van uitkering ligt aanzienlijk lager door het lagere startkapitaal.
- Wettelijke reserves: daar waar bij een gewone bvba slechts 5% van de jaarlijkse winst als een wettelijk reserve moet gevormd worden, moet bij een start-bvba maar liefst 25% van de winst van het boekjaar gereserveerd worden. De incorporatie van reserves is mogelijk, maar wordt niet aanzien als gestort kapitaal, waardoor de dividenduitkeringen zelfs na het verstrijken van de periode van 5 jaar beperkt blijven, tenzij de kapitaalsverhoging in geld zou gebeuren.
- Aangaan leningen: Een derde nadeel kan zijn dat het moeilijker wordt een lening te bekomen bij een financiële instelling aangezien er weinig kapitaal in de onderneming zit.

alternatieve benamingen voor dit type vennootschap zijn :
light-BVBA, Starters-BVBA, S-BVBA of BVBA StarterDownload PDF