Terug naar het overzicht

Managementfee of bestuurdersbezoldiging : waarop letten ?

Voor de ontvangende vennootschap zijn de verkregen bestuurdersbezoldigingen, tantièmes en managementvergoedingen een deel van de belastbare winst. Voor de uitbetalende vennootschap zijn dergelijke vergoedingen in principe aftrekbare kosten.

Voor bestuurdersbezoldigingen

• Volg een redelijke en consistente bezoldigingspolitiek, bijvoorbeeld:
• de bestuurdersbezoldiging uitgekeerd aan een gewoon bestuurder
    mag, in principe, niet meer bedragen dan de bestuurdersbezoldiging
    uitgekeerd aan een gedelegeerd bestuurder, tenzij er gegronde
    redenen zijn.
• de (gedelegeerde) bestuurders krijgen in principe een gelijke
   bezoldiging, tenzij ook hier gegronde redenen zijn die een
   verschillende bezoldiging rechtvaardigen.
• Hanteer een vast maandelijks bedrag (geen jaarlijkse éénmalige facturatie).
• Geen te grote schommelingen van jaar tot jaar.
• Keer niet de volledige winst uit via bestuurdersbezoldigingen.
• Ook met betrekking tot tantièmes raden wij aan om een consistente
uitkeringspolitiek te volgen, eventueel in functie van het resultaat.
• In ieder geval te vermijden: dubbele hoedanigheid (= zetelen in de raad
van bestuur in persoonlijke naam en via eigen vennootschap).
• Oppassen met personenwagen: deze dient in principe aangekocht te zijn
door de bestuurdersvennootschap die deze dan ter beschikking stelt van
de natuurlijke persoon.

Voor managementfees

• Contract opmaken met duidelijke omschrijving van de opdracht.
• De managementvennootschap dient te beschikken over eigen
werkingsmiddelen (kantoor, ruimte en uitrusting, wagen, …) en eigen
personeel (bestuurders/personeel).
• Alle bepalingen van het contract volgen (prijs, facturatietijdstip,
rapportering).
• Vergoeding: ofwel per prestatie (timesheet) ofwel forfaitair; in beide
gevallen redelijke bedragen nemen.
• Werkelijkheid van prestaties kunnen aantonen