Terug naar het overzicht

Doorrekenen van kosten en de impact op de BTW.

Het doorrekenen van kosten is in de BTW een moeilijk fenomeen, maar vooral een vreemde verschijning: In sommige gevallen moet er zelfs BTW verschuldigd worden op verzekeringen.

Om een kost correct door te factureren dien je in eerste instantie na te gaan in welke hoedanigheid je je bevindt. Door enkele vragen te stellen kom je er eenvoudig achter hoe de BTW geregeld moet worden:

1. Wordt er gehandeld als dusdanig?

In eenvoudige woorden: betreft het een doorrekening van een ontvangen factuur? Van zodra je een ontvangen factuur doorfactureert aan iemand anders, wordt je geacht de levering/dienst zelf te hebben gedaan en treedt je dus in de plaats als commissionair. Er mag hierbij uiteraard winst worden gemaakt.
Als er wordt gehandeld als dusdanig, dan moet er BTW gerekend worden op de factuur.

Een voorbeeld: A is een advocaat en factureert aan B, een Belgische BTW-plichtige. B factureert deze kost op zijn beurt naar:
* C een andere Belgische onderneming: onderneming B moet BTW aanrekenen op de factuur.
* C een Nederlandse BTW-plichtige onderneming: onderneming B moet de BTW verleggen (B2B).

2.Is het in het kader van een levering of dienst?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de complexere handelingen en verschillende handelingen:

·   Complexere handelingen: Meerdere handelingen volgens het principe ‘bijzaak volgt hoofdzaak’ en heeft dus ook als gevolg dat de prestaties op eenzelfde factuur gebundeld worden. Als verschillende handelingen als één economische, niet te splitsen prestatie vormen is dit ook van toepassing. Op alle goederen/diensten moet dan ook BTW aangerekend worden.
Voorbeeld: Maaltijd op een vliegtuig: De maaltijd is vrij van BTW (bijzaak volgt hoofdzaak).

·   Verschillende handelingen: Als verschillende handelingen los van elkaar hangen, dan dient elke handeling apart te worden bekeken.
Voorbeeld: Maaltijd op een vliegtuig, bereidt door een bekende topchef: Dit is niet louter het vervoer van personen meer en het is aannemelijk dat reizigers komen voor de aanwezigheid van de topchef: De verschillende prestaties moeten apart beschouwd worden en er zal BTW moeten aangerekend worden op de maaltijd.

3. Betreft het een doorrekening van een voorschot?

Als je een factuur heb betaald als voorschot voor je klant (=financiële tussenkomst), dan behoort de doorrekening van de kost niet tot de maatstaf van heffing en moet er ook geen BTW op verschuldigd worden (artikel 28, 5° wetboek BTW).

Bron: Jan Souvereyns, in 'Sociale en fiscale spelregels voor kunstenaars', ed. Souvereyns, G. en Vanheusden, E., UGA, 2009, p. 400-402