vergelijking vennootschapsvormen


  NV

Naamloze
vennootschap

BVBA
Besloten
vennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid
EBVBA
Eenpersoons
besloten
vennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid
CV
CoŲperatieve
vennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid
CVOHA
CoŲperatieve
vennootschap
met onbeperkte
en hoofdelijke
aansprakelijkheid
Vennoten Minimum 2 Minimum 1 1 Minimum 3 Minimum 3
Minimum kapitaal 61.500 EUR 18.550 EUR 18.550 EUR 18.550 EUR Vrij bepaald
Te volstorten
kapitaal
Ten bedrage van 1/4 met een minimum van 61.500 EUR Ten bedrage van
1/5 met een
minimum van
6.200 EUR
Ten bedrage van
1/5 met een
minimum van
6.200 EUR
Ten bedrage van
1/4 met een
minimum van
6.200 EUR
volledig
Inbreng in natura Rapport van
bedrijfsrevisor
Rapport van
bedrijfsrevisor
Rapport van
bedrijfsrevisor
Rapport van
bedrijfsrevisor
Geen voorschrif-
ten
Financieel plan Ja Ja Ja Ja Niet verplicht
Aandelen Aandelen op naam of aan toonder
(gedeeltelijk volgestorte aandelen bijven
op naam)
Aandelen op naam Aandelen op naam Aandelen op naam Aandelen op naam
Aandelenregister Ja, als er aandelen op naam zijn Ja Ja Ja Ja
Oprichtingsakte NotariŽle akte NotariŽle akte NotariŽle akte NotariŽle akte NotariŽle akte of onderhandse akte
Overdracht van
aandelen
Overdracht van aandelen op naam gebeurt via inschrijving in aandelenregister.  Aandelen aan toonder zijn in principe vrij overdraagbaar.  Beperkingen van overdracht kunnen via statuten of overeenkomst Op naam alleen overdraagbaar aan een andere vennoot, echtgenote, echtgenoot, (groot)ouders, (klein)kinderen en andere personen vermeld in de statuten.  In andere gevallen is toestemming vereist van minstens de helft van de vennoten die 3/4 van het resterende kapitaal bezitten 1 aandeel-
houder
Enkel aan andere vennoten of statutaire beperkingen Enkel aan andere vennoten of statutaire beperkingen
Algemene vergadering Jaarlijks moeten de aandeelhouders worden samengeroepen, buitengewone algemene vergaderingen zijn mogelijk
Bestuur Raad van be-
stuur bestaande
uit minimum 3 bestuurders (2 indien slechts 2 vennoten). Eventueel volmacht aan gedelegeerd
bestuurder (mandaat van 6 jaar)
Een of meer
zaakvoerders
(praktisch onaf-
zetbaar indien
statutair benoemd)
Een zaakvoerder Een of meer
zaakvoerders
Een of meer
zaakvoerders
Toezicht Een bedrijfsrevisor moet worden aangesteld indien de onderneming gemiddeld meer dan 100 personen tewerkstelt of ten minste 2 van volgende criteria overschrijdt: 50 werknemers, omzet:
6 250 000 EUR, balanstotaal: 3 125 000 EUR
Niet geregeld
bij wet